Ay: Ağustos 2018

KORKMAYINIZ ÜZÜLMEYİNİZ

Korkmayınız ve üzülmeyiniz, size vaad olunan cennetle sevininiz!” “Biz, dünya hayatında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah`ın bir ikramı olarak,Yazının Devamı

BAL ARISI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!” “Sonra, her çeşit meyveden ye ve RabbininYazının Devamı